Richtlijnen en normen

Liften moeten voldoen aan een groot aantal Europese ontwerp- en veiligheidseisen. Afhankelijk van het type zal een lift normaliter geleverd worden conform de Europese Liftenrichtlijn of de Machinerichtlijn. Het toepassen van een bepaalde norm heeft consequenties voor de uitvoering van de lift. Regelgeving omtrent liften is een complexe materie en aan continue veranderingen onderhevig. Machinerichtlijn Erg belangrijk bij de toe te passen norm is de wettelijke verplichting om een liftput (ca. 140 cm diep) of een verhoogde schachtkop (ca. 360 cm hoog boven de bovenste verdieping) te creëren voor bepaalde lifttypen. De liftput en de schachtkop zijn eigenlijk niets meer of minder dan een vluchtruimte voor de (onderhouds)monteur. De wetgever staat toe om onder bepaalde voorwaarden de liftput en de verhoogde schachtkop achterwege te laten waarbij toch de veiligheid van de monteur blijft gewaarborgd. Dit type liften wordt geleverd volgens de Machinerichtlijn. Axess beschikt over goedkeuringscertificaten conform de Machinerichtlijn voor haar Platformlift Premier, de Cabinelift Prestige, de Cabinelift Souvereign en de Mindervalidenheffers Go-Up, Mid-Up, Low-Up. Kenmerkend voor deze liften is een snelheid van 0,15 m/s en een bediening door middel van vasthoudknoppen. Daarbij is dit type liften niet voorzien van een kooiafsluiting. Nieuwe machinerichtlijn Eind 2009 is de Nieuwe Machinerichtlijn van kracht geworden. Deze richtlijn biedt mogelijkheden voor het leveren van liften zonder put en dak-uitbouw, maar wel met automatische bediening en een kooiafsluiting. Axess is er in geslaagd de Cabinelift Souvereign gecertificeerd te krijgen volgens deze nieuwste richtlijn. Met uitzondering van de snelheid onderscheidt de Souvereign zich niet van een traditionele personenlift. Richtlijn Liften Wanneer een hogere snelheid is gewenst, dan mag de lift niet meer worden geleverd volgens de Machinerichtijn, maar moet gekozen worden voor een traditioneel lifttype volgens de liftenrichtlijn EN81-1 (elektrische liften) of EN81-2 (hydraulische liften). Dit heeft als direct gevolg de verplichte aanwezigheid van een liftput en een schachtkop. Een bijzondere variant is de Liftenrichtlijn EN81-21. Volgens deze norm mag een lift zonder put en verhoogde schachtkop worden geleverd waarbij de snelheid niet is gelimiteerd. Voor dit lifttype is echter per project een aparte ontheffing vereist van de Arbeidsinspectie. In de praktijk betekent deze ontheffingsprocedure een grote administratieve regeldruk en wordt de benodigde ontheffing in Nederland uiteindelijk zelden verleend. Let goed op! Er zijn in Nederland leveranciers actief die liften aanbieden volgens de machinerichtlijn, zonder put en schachtkop, maar met een hogere snelheid dan 0,15 m/s. Deze liften zijn in Nederland niet toegelaten en zullen bij keuringen altijd worden afgekeurd. Bovendien loopt u als eigenaar een aansprakelijkheidsrisico in geval van een ongeval. Axess levert uitsluitend liften die in Nederland zijn toegelaten en gecertificeerd. Mocht u vragen hebben of wenst u nadere uitleg, dan zijn onze adviseurs u uiteraard graag van dienst! U kunt ze bereiken via ons contactformulier.